Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Các bạn lưu ý với phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ

Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 4 nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.

Đợt xét tuyển phải ghi rõ: Xét tuyển nguyện vọng I hoặc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I (hoặc II, III, IV).

Với mục “Đề nghị trường điểm chỉnh chế độ ưu tiên”, nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong phiếu đăng ký dự thi), cần đánh dấu X vào ô tương ứng và trong mục “khu vực ưu tiên”, điền một trong các mã KHI, KV2-NT hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình.

Trong mục “đối tượng ưu tiên”, điều một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).

Mẫu xét tuyển cụ thể như sau: